<
BACK
DIRECTOR

Dr. Mahesh Goudar

Dr. Vaishali Wangikar

DEAN
ORGANIZER

Adarsh Zamwar

DIRECTOR

Dr. Mahesh Goudar

DEAN

Dr. Vaishali Wangikar

ORGANIZER

Adarsh Zamwar

FACULTY COORDINATOR

Mayuri Pokharna

Nikhil Sardar

CORE TEAM

Pratik Kale

Niranjan Girhe

TECH TEAM

Abhishek More

Swaraj Kurapati

Vaishnavi Bhadale

DESIGN TEAM

Ketan More

Arjun Patle Sale

Disha Gole

Nishant Wankhade

Mitali Mane

Aditi S

Vaishnavi Sale

SPONSORSHIP TEAM

Shreyas Bhagat

Shreyas Golegoakar

Sahil Bhutada

Sarthak Hanchate

Rohit Pingale

CONTENT TEAM

Athrava V

Tejas Bobe

Fahmeen Shaikh

Nidhi Ochani

Sakshi Darwey

Anirudh

CREATIVE TEAM

Jenish Panchal

Gauri Gupta

Vaishnavi Rathod

Prajakta Khedkar